Id certum est quod certum reddi potest - to jest pewne co może być uczynione pewnym.
Page Designed by Tmaxwell